Inteligentna edukacja

Inteligencje wielorakie

Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” oferuje Państwa dzieciom zrównoważony i wszechstronny rozwój pod kątem 8 inteligencji. Teoria ta autorstwa Howarda Gardnera, przedstawia nam zupełnie nowe spektrum możliwości intelektualnych, co w praktyce oznacza, że oprócz zajęć językowych, ruchowych bardzo mocno skupiamy swoje działania na sferze przestrzennej, muzycznej, emocjonalnej, interpersonalnej, intrapersonalnej, czy logicznej. Efektem naszych założeń jest wielozmysłowe poznanie oraz świadomość własnych potrzeb, umiejętności, czy podejmowania decyzji, dzięki czemu dzieci są otwarte na otoczenie, potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach , znają swoje mocne i słabe strony.

Metoda dobrego startu

Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” oprócz powyższej teorii inteligencji wielorakich wykorzystuje w swoich działaniach także Metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, która zakłada rozwój funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-ruchowych oraz motorycznych. Korelacja właśnie tych funkcji jest niezwykle ważnym elementem w nauce czytania i pisania. Dodatkowym atutem tej metody jest proces kształtowania lateralizacji (dominującą ręką), schematu własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni. Metoda dobrego startu jest również realizowana na zajęciach języka angielskiego czego efektem jest szybsze i łatwiejsze przyswajanie języka obcego przez naszych wychowanków.

System

Ważnym aspektem pracy z dziećmi w Przedszkolu „Happy Days – Szczęśliwe Dni” jest również opracowany przez nas system oparty o pedagogikę korczaka i elementy planu daltońskiego, wdrażający zorganizowany plan dnia. Dzieci uczą się podejmowania własnych decyzji, ponoszenia konsekwencji, samodzielnej organizacji pracy i odpowiedzialności za podejmowane aktywności.

kodowanie

W ofercie naszego Przedszkola są również zajęcia z kodowania, dzięki którym nawet najmniejsze dzieci biorą czynny i aktywny udział w rozwijaniu zdolności informatycznych oraz logicznego myślenia.

dwutorowość

Językowe Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” prowadzi także zajęcia z języka angielskiego w oparciu o teorię dwutorowości, której założeniem jest stworzenie dwóch struktur językowych w tym samym czasie struktury języka angielskiego oraz polskiego.

poliglota

Ponad to nasza oferta językowa została wzbogacona o cykl „Mały poliglota”, który zakłada naukę języka rosyjskiego oraz włoskiego.